برای بیمارانی که هنوز مدارک پناهندگی آنان ثبت نشده.

شبکه درمانی روستوک واسطه ای است برای کمک درمانی رایگان و متناسب برای پناهندگان و مهاجرینی که فاقد وضعیت اقامتی هستند.
در زمان های پاسخگویی ارایه شده ، ما برای شما عموما تعیین میکنیم، برای کدام پزشک ، ما برای شما میتوانیم واسطه باشیم.
این پزشکان زن و مرد معاینه و درمان رایگان انجام میدهند یا بصورت قابل توجهی هزینه های درمانی شمارا کاهش میدهند‌.
درصورت ضرورت، ما میتوانیم همچنین واسطه ای برای مترجم داشتن شما باشیم .
شما میتوانید همچنین ، خارج از زمان پاسخگویی ، با ما تماس بگیرید.
در حین دریافت یک پاسخگوی تلفنی، میتوانید برای ما، یک تلفن تماس یا ادرس ایمیل،  از خود را ارائه دهید و ما در سریعترین زمان ممکن، پاسخگوی تماس یا ایمیل شما خواهیم بود.
شبکه درمانی روستوک و افراد هماهنگ کننده،  به مسایل مربوط به شما، احترام خواهند گذاشت و اطلاعات شما را به اداره ایالت، انتقال  نخواهند داد.
تامین و تدارک سلامتی، یک حق انسانی است ، برای همه ی انسانها…

زمان پاسخگویی:
 بنا به مسائلی که در حال حاضر برقرار است، در حال حاضر فقط بعد از تعیین وقت تلفنی، امکان ارتباط وجود دارد.
ترجیحا سه شنبه ها از ساعت ۱۸ تا ۱۹ عصر
تلفن:
۰۴۹ ۱۷۶۳۲۷۵۰۲۹۹
مکان:
Ökohaus,
Hermannstrasse 36,
18055 Rostock